“Stundentët Shqiptarë në Stuttgart” është një iniciativë e studentëve shqipfolës që studiojnë në kolegje dhe universitete në Stuttgart dhe zonën përreth ose kanë një lidhje të fortë me këtë vend. Qëllimi i iniciativës është të ofrojë një platformë për kontakte midis studentëve shqipfolës, alumni dhe akademikë në mënyrë që të mundësojë shkëmbimin e informacionit përkatës në lidhje me studimin dhe jetën akademike në Stuttgart. Kjo shoqëri është apolitike dhe jo fetare. Përdorimi i përvojës së studentëve në semestra më të lartë të lëndëve të ndryshme të studimit është një komponent thelbësor për integrimin më të lehtë dhe të shpejtë në jetën akademike, por edhe në shoqërinë gjermane dhe veçanërisht urbane në Stuttgart. Takimet e rregullta joformale u ofrojnë studentëve një mundësi të këndshme për të kultivuar gjuhën shqipe. Si iniciativë, ne përpiqemi të marrim pjesë në ngjarje në mbarë universitetin, në të cilat paraqitet mundësia për të prezantuar kulturën shqiptare.