Opportunities festival 👐🏽 Festival i mundësive, ku prezentuam kulturën tonë, traditat tona, projektet tona, ku vallëzuam shqip, i ramë çiftelisë dhe i mësuam të huajt t’i bijnë çiftelisë 🇦🇱
Ein Festival der Möglichkeiten, in dem wir unsere Kultur, Musik und unsere Projekte vorgestellt haben

#studentetshqipetare#studentetshqiptarstuttgart

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress